Les lliçons que ofereix Science Bits ajuden els docents a ensenyar la ciència d’una manera motivadora i atractiva els alumnes. Els testimonis que presentem aquí opinen sobre les lliçons de Science Bits i reflexionen sobre la introducció d’un mètode d’aprenentatge basat en la investigació i l’«aprendre fent» a les classes d’avui dia.

El 95% del professorat que ha utilitzat Science Bits atribueix a aquest projecte educatiu una valoració d’Excel·lent o Molt bona.*

*Dades obtingudes a partir d’una prova pilot efectuada a 235 centres educatius de diversos països, amb la participació de més de 12.000 alumnes.