Darrere de Science Bits hi ha un equip multidisciplinar compost per docents de ciències, pedagogs, científics, productors de vídeo i professionals multimèdia de diferents llocs del món que treballen sota el paraigua de la International Science Teaching Foundation. El nostre objectiu és proporcionar als docents eines que promoguin una educació científica d’alta qualitat.

Perquè la ciència no és un conjunt de sabers immutables a memoritzar, sinó una manera emocionant d’obtenir coneixements nous i de mirar el món que ens envolta.

Ens adherim al model constructivista de les 5E, el qual advoca per una comprensió real de les idees científiques i implica els alumnes en el seu aprenentatge, alhora que els ajuda a apreciar la rellevància de la ciència en les seves vides.

Ens agradaria tenir un paper actiu en el pas d’un model transmissiu de l’educació, basat en la transferència de coneixements del docent a l’alumne, cap a un model constructivista, basat en la investigació, el descobriment, i el ‘aprendre fent’.

Creiem que la millor manera d’aconseguir aquest canvi és proveir els docents amb recursos basats en la investigació i fàcils d’usar que promoguin les millors pràctiques d’ensenyament.