Una forma senzilla i eficaç d’implementar el model d’ensenyament constructivista de les 5E.

Science Bits proporciona unitats didàctiques que promouen l’aprenentatge amb comprensió, dissenyades acuradament sobre la base dels darrers descobriments científics quant a com aprenen les persones.

Els objectius didàctics se centren en el desenvolupament de les competències educatives i la comprensió dels conceptes clau mitjançant un aprenentatge actiu basat en la investigació i el descobriment.

La naturalesa de la ciència està integrada en cada fase d’un procés d’aprenentatge basat en l’aprendre fent.

Cada unitat inclou una guia didàctica completa per ajudar els docents a implementar-les amb èxit a les seves classes.

OBTÉN ACCÉS COMPLET

Science Bits, model d’aprenentatge 5E

Abans de començar

Inclou un índex visual de totes les fases 5E de la unitat, els objectius didàctics i una activitat inicial que permet comprovar que els alumnes tenen els prerequisits bàsics per realitzar la unitat.

Obtenir l’atenció i l’interès de l’estudiant

Un vídeo motivador presenta una situació inicial en un context familiar i significatiu, i a continuació exposa un problema o una situació dissonant que els alumnes no poden explicar amb els seus coneixements de partida. Aleshores, una activitat sobre el vídeo mobilitza els coneixements previs dels alumnes.

Construir nous coneixements mitjançant la investigació

Una activitat d’investigació pautada desafia els coneixements i les concepcions inicials dels estudiants i ofereix oportunitats per resoldre les dissonàncies de la fase anterior. Els estudiants investiguen fenòmens, intercanvien idees i obtenen conclusions raonades. El professor es converteix en un guia que escolta, observa i orienta els alumnes cap a la comprensió dels conceptes. En aquesta fase podem trobar experiments virtuals, exploracions interactives, activitats de tipus Predir-Observar-Explicar, videoactivitats, etc.

Exposar formalment els conceptes i exercitar-los

Els continguts conceptuals de la unitat s’exposen formalment, utilitzant una àmplia gamma de recursos multimèdia. En aquesta fase, les idees que han après intuïtivament a través del descobriment es formalitzen i esdevenen universals. Cada concepte desenvolupat en aquesta fase s’acompanya d’activitats interactives que tenen com a objectiu la consolidació dels aprenentatges per mitjà de la pràctica. Aquestes activitats estan dissenyades per realitzar-se en grup utilitzant una pissarra digital, o bé individualment a l’ordinador de cada alumne.

Aplicar els conceptes i procediments

En aquesta fase es proposa la realització d’una tasca o projecte que exigeix l’aplicació dels conceptes, actituds i procediments apresos per l’estudiant a la unitat, amb l’objectiu de resoldre un nou problema en una nova situació.

Revisar i avaluar els nous coneixements

Per acabar, la unitat presenta dos recursos d’alt valor educatiu: un per a la revisió i l’altre per a l’avaluació. El primer consisteix en un vídeo que repassa els principals conceptes apresos durant la unitat a tall de revisió final. El segon proposa una prova avaluativa autocorregible basada en els principis d’avaluació per competències. La prova no pretén avaluar la capacitat dels estudiants per aprendre els conceptes de memòria, sinó la capacitat d’aplicar els coneixements apresos.

Per conèixer amb més detall el model d’ensenyament 5E del Biological Sciences Curriculum Study recomanem el llibre:

Títol: The BSCS 5E Instructional Model.
Subtítol:  Creating Teachable Moments
Autor: Rodger W. Bybee
Editorial: NSTA press, 2015
Títol: El modelo de enseñanza 5E del BSCS
Subtítol: Creando momentos de enseñanza
Autor: Rodger W. Bybee
Editorial: International Science Teaching Foundation i NSTA press, 2016