Què és el model 5E d’aprenentatge?

El model d’ensenyament 5E és un model constructivista basat en 5 fases: Engage, Explore, Explain, Elaborate i Evaluate.

Aquestes fases consisteixen a mobilitzar els coneixements previs dels alumnes; connectar les seves idees amb nous coneixements adquirits a través de la investigació i el descobriment; proporcionar explicacions formals d’aquells conceptes que serien difícils de descobrir intuïtivament; i facilitar oportunitats per demostrar els aprenentatges comprensius mitjançant la seva aplicació pràctica.

Desenvolupat per l’equip del Biological Science Curriculum Study (BSCS), el model 5E s’ha utilitzat des dels anys vuitanta en diverses escoles de Primària i Secundària dels Estats Units. Els estudis han demostrat una millora significativa en els aprenentatges conceptuals, en el desenvolupament de competències i un increment de l’interès per la ciència en els estudiants.

Què és el constructivisme?

El constructivisme és un model d’ensenyament i aprenentatge que parteix de reconèixer que tota persona té uns coneixements, concepcions i idees prèvies que seran la seva base per comprendre i integrar nous aprenentatges. Per això, el model constructivista requereix uns aprenents actius, que mobilitzin els seus coneixements i idees prèvies, els contrastin amb les noves informacions i construeixin amb tots dos nous models de comprensió de la realitat.

El constructivisme implica un aprenentatge comprensiu a través de l’experiència, que permeti a l’alumne aplicar el que ha après en nous contextos i situacions, i defugi la mera memorització sense comprensió dels continguts, pròpia del model transmissiu.