Marc pedagògic

Una forma senzilla i eficaç d'implementar el model d'ensenyament constructivista de les 5E.

 • Science Bits proporciona unitats didàctiques que promouen l'aprenentatge amb comprensió, dissenyades acuradament sobre la base dels darrers descobriments científics quant a com aprenen les persones.
  • Cada lliçó de Science Bits està clarament organitzada al voltant d'un model 5E d'aprenentatge. Què és el model 5E d'aprenentatge?
  • Els objectius didàctics se centren en el desenvolupament de les competències educatives i la comprensió dels conceptes clau mitjançant un aprenentatge actiu basat en la investigació i el descobriment.
  • La naturalesa de la ciència està integrada en cada fase d'un procés d'aprenentatge basat en l'aprendre fent.
  • Cada lliçó inclou una guia didàctica completa per ajudar els docents a implementar-les amb èxit a les seves classes.
  Obtén accés complet

  Science Bits, model d'aprenentatge 5E

    • Pedagogical Cover

     Portada

     Abans de començar

     Inclou un índex visual de totes les fases 5E de la unitat, els objectius didàctics i una activitat inicial que permet comprovar que els alumnes tenen els prerequisits bàsics per realitzar la lliçó.

    • Pedagogical EngageEngeguem

     Engeguem

     Obtenir l'atenció i l'interès de l'estudiant

     Un vídeo motivador presenta una situació inicial en un context familiar i significatiu, i a continuació exposa un problema o una situació dissonant que els alumnes no poden explicar amb els seus coneixements de partida. Aleshores, una activitat sobre el vídeo mobilitza els coneixements previs dels alumnes.

    • Pedagogical ExploreExplorem

     Explorem

     Construir nous coneixements mitjançant la investigació

     Una activitat d'investigació pautada desafia els coneixements i les concepcions inicials dels estudiants i ofereix oportunitats per resoldre les dissonàncies de la fase anterior. Els estudiants investiguen fenòmens, intercanvien idees i obtenen conclusions raonades. El professor es converteix en un guia que escolta, observa i orienta els alumnes cap a la comprensió dels conceptes. En aquesta fase podem trobar experiments virtuals, exploracions interactives, activitats de tipus Predir-Observar-Explicar, videoactivitats, etc.

    • Pedagogical ExplainExpliquem

     Expliquem

     Exposar formalment els conceptes i exercitar-los

     Els continguts conceptuals de la unitat d'exposen formalment, utilitzant una àmplia gamma de recursos multimèdia. En aquesta fase, les idees que han après intuïtivament a través del descobriment es formalitzen i esdevenen universals. Cada concepte desenvolupat en aquesta secció s'acompanya d'exercicis interactius que tenen com a objectiu la consolidació dels aprenentatges per mitjà de la pràctica. Aquests exercicis estan dissenyats per realitzar-se en grup utilitzant una pissarra digital, o bé individualment a l'ordinador de cada alumne.

    • Pedagogical ElaborateElaborem

     Elaborem

     Aplicar els conceptes i procediments

     En aquesta fase es proposa la realització d'una tasca o projecte que exigeix l'aplicació dels conceptes, actituds i procediments apresos per l'estudiant a la unitat, amb l'objectiu de resoldre un nou problema en una nova situació.

  • Pedagogical EvaluateAvaluem

   Avaluem

   Revisar i avaluar els nous coneixements

   Per acabar, la unitat presenta dos recursos d'alt valor educatiu: un per a la revisió i l'altre per a l'avaluació. El primer consisteix en un vídeo que repassa els principals conceptes apresos durant la lliçó a tall de revisió final. El segon proposa una prova avaluativa autocorregible basada en els principis d'avaluació per competències. La prova no pretén avaluar la capacitat dels estudiants per aprendre els conceptes de memòria, sinó la capacitat d'aplicar els coneixements apresos.

  Per conèixer amb més detall el model d'ensenyament 5E del Biological Sciences Curriculum Study recomanem el llibre:

  The BSCS 5E Instructional Model
  The BSCS 5E Instructional Model.

  Creating Teachable Moments

  Rodger W. Bybee

  NSTA press, 2015

  Science Bits utilitza cookies, tant pròpies com de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Política de cookies.